Co to jest kurs walutowy? Czym się różni deprecjacja od dewaluacji pieniądza?

Kurs walutowy stanowi cenę pieniądza obcej wyrażona w walucie krajowej. Mówiąc prościej, jest to wskazanie, jak wiele jednostek pieniędzy krajowych trzeba wydać, aby kupić jednostkę pieniądza innego kraju. 

DEWALUACJA – Przeprowadzona z inicjatywy władz monetarnych (obniżenie kursu waluty konkretnego kraju, w odwołaniu do wartości odmiennych walut. Jej celem jest zwiększenie konkurencyjności lokalnych producentów, gdyż czyni ona wytworzone przez nich produkty tańszymi za granicą. Efekty dewaluacji będą krótkotrwałe, bowiem mają wpływ na przyrost inflacji (droższe stają się dobra importowane). Ponadto dewaluacja zrealizowana w jednym kraju, zachęca pozostałe państwa, będące głównymi partnerami handlowymi, do przeprowadzenia dewaluacji w celu ochrony swoich rynków.

DEPRECJACJA- Będzie to zjawisko zmniejszenia się mocy nabywczej pieniądza. Na rynku lokalnym deprecjacja objawia się ograniczeniem liczby produktów oraz usług, które można zakupić za określoną kwotę. Z reguły będzie ona efektem inflacji. Na rynku zagranicznym przy warunkach płynnego kursu pieniądza deprecjacja objawia się obniżeniem kursu konkretnej waluty w stosunku do pozostałych walut. Zjawiskiem przeciwnym do deprecjacji jest aprecjacja pieniądza.

APRECJACJA – podniesienie ceny towaru lub uslugi. Termin stosowany przede wszystkim w stosunku do wzrostu ceny waluty krajowej do waluty innego kraju w sytuacji ruchomych wartości walut (będzie on on normowany przez rynek). Będzie oznaczało to podniesienie siły nabywczej danego pieniądza w rozliczeniach międzynarodowych[1]. Aprecjacja pieniądza jest niejednokrotnie konsekwencją deflacji. W układzie stałego kursu pieniądza przyrost wartości waluty lokalnej określa się rewaluacją.Pozytywnym skutkiem aprecjacji jest wzrost siły nabywczej jednostki walutowej lokalnej, spadek wydatków realizacji zadłużenia zagranicznego a także osłabienie presji inflacyjnej pod wpływem spadku ofert cenowych dóbr zagranicznych. Przykre efekty aprecjacji to przede wszystkim osłabienie cenowej konkurencyjności dóbr idących na eksport a także przyrost kosztów realizacji prac w stosunku do wartości pracy w innych krajach.Zjawiskiem przeciwnym do aprecjacji staje się deprecjacja.